HG厂宝珀LÉMAN 领袖系列大日历视窗腕表

¥:2000


HG复刻:宝珀LÉMAN 领袖系列大日历视窗腕表,复刻宝珀原装6950机芯,功能与原装一致,双窗大日历,大日历功能通过两个并列宽阔的视窗以大号数字显示出来,令日期读数一目了然。


image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

搜索